Tuesday, July 27, 2010

Aurat Wanita Wajib Dipelihara..

Aurat merupakan perkara yang amat dititik beratkan dalam Islam.
Jibril Alaihissalam menyampaikan perintah Allah kepada Rasulullah SAW melalui wahyu mengenai hukum berpakaian wanita dalam Islam.

Firman ALLAH SWT dalam Surah al-Ahzab, ayat 59 yang bermaksud..
"wahai Nabi suruhlah ister-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaian mereka bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa hendak keluar), cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali (sebagai perempuan yang baik-baik)maka dengan itu mereka tidak diganggu , dan (ingatlah) Allah Mha Pengampun lagi Maha Mengasihani"..

No comments:

Post a Comment